شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

 


شرایط پذیرش دانشجو پزشکی  و کارشناسی ارشد در پردیس خودگردان
  • پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان در رشته پزشکی و از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش به صورت متمرکز انجام می پذیرد.
  • شرایط عمومی و اختصاصی مطابق با شرایط دفترچه راهنمای آزمون سراسری می باشد.
  • پذیرش دانشجو در مطقع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد می باشد.