دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:11:00 AM 1402 / 03 / 20
 

 

تاریخچه هیات امناء دانشگاه ها

فلسفه وجودی هیأت های امناء به رسالت و مأموریت دانشگاهها مربوط می شود.

اصلی ترین رسالت مؤسسات آموزش عالی پژوهش و نظریه پردازی و تبدیل آن به آموزش و ارتقاء دانش و نهایتا تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص وکارآفرین و مولد ثروت می باشد.

تحقق هدف فوق با قوانین و مقررات پایدار و غیر قابل تغییر ممکن نیست. باید ساختاری برای این مؤسسات پیش بینی گردد تا فارغ از همه عوامل، عنداللزوم تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. موضوع  فوق باعث شده که در تمام کشورها مقررات خاصی وضع گشته و دانشگاهها از استقلال عمل بیشتری برخوردار گردند.

 هیأت امناء در رأس ساختار سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بالا‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بوده و مسئولیت های مهم و حساسی را بر عهده دارد پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شرایطی را فراهم نمود تا هیأت امناء بعنوان رکن اصلی دانشگاه،  نقش فعال و سازنده در اداره امور دانشگاه ها را داشته و بتواند فارغ از قوانین و مقررات کشوری بر اساس  نیازها  و مشخصات دانشگاه تصمیم گیری نماید.

قانون  تشکیل  هیأت های  امناء  دانشگاهها  و  موسسات آموزش عالی و  پژوهشی،  در  جلسات 181 و 183  مورخ 9 و 23 /12 /1367 شورای عالی انقلاب، فرهنگی به تصویب رسید.

لازم به ذکر است تا پایان سال 69  به رغم تصویب قانون تشکیل هیأت های امناء کماکان هیأت سه نفره جانشین هیأت امناء به فعالیت خود ادامه می داد. در دی ماه سال 1369 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در تاریخ 1369/10/26 شورای نگهبان آن را تأیید نمود.

متعاقب  آن  دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایجاد هیأت های امناء در دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی وابسته همت گماشتند.

ماده 49  قانون برنامه چهارم توسعه و ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 /11 /95 راه را برای هیأت امناء و وزارت متبوع هموارتر نمود؛ همچنین در همین راستا در سال ۱۳۹۰ کلیه دانشگاهها و مؤسسات در ساختار خود واحدی ستادی در حوزه ریاست مؤسسه بنام دبیرخانه هیأت امناء با تصویب هیأت امنای خود و تایید وابلاغ وزارت بوجود آوردند تا به عنوان بازوی ارتباطی بین اعضای اصلی، مسئولین دانشگاه و وزارت متبوع بوده و هماهنگی های لازم را برای پویایی هیأت امناء و اجرایی شدن مصوبات بوجود آورند.

تاریخچه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است که براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30 /9 /65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده علوم پزشکی در کاشان تأسیس گردیده است و رسماً در بهمن ماه سال 1365 با پذیرش 100 دانشجوی پرستاری و پذیرش 150 دانشجوی رشته پزشکی عمومی کار خود را آغاز نمود و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1 /10 /72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه تبدیل گردید. اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ 15 /7 /70 در دانشکده پزشکی کاشان تشکیل گردید و تاکنون نیز هر ساله حداقل چهار جلسه در حال برگزاری می باشد.