شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

تقویم آموزشی و برنامه ترم جاری نیمسال اول 1401-1400

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

برنامه کلاسی ترم 2(ورودی99) و ترم4(ورودی98) پردیس خودگردان

برنامه امتحانی ترم2(ورودی99) و ترم4(ورودی98) پردیس خودگردان

کد دروس ترم 2(ورودی99) و ترم4(ورودی98) پردیس خودگردان

برنامه گروه معارف

برنامه گروه تربیت بدنی

ساعت : 12:51 -  روز  : چهار شنبه  - 3 /  6 / 1400 /  شماره خبر : 48 / تعداد نمايش :745

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: