شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1399 / 04 / 17  -14:8 تعداد مشاهدات :17


--1399 / 04 / 16  -15:1 تعداد مشاهدات :41

دانشجویان متقاضی حذف اضطرای واحد های نیمسال دوم 99-98 و یا حذف ترم جاری می توانند از تاریخ 99/4/7 لغایت 99/4/11 درخواست حذف خود را به آموزش پردیس خودگردان تحویل دهند.

--1399 / 04 / 08  -8:16 تعداد مشاهدات :21


--1399 / 04 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :39


--1399 / 03 / 27  -14:58 تعداد مشاهدات :122


--1399 / 03 / 17  -14:17 تعداد مشاهدات :149

فعالیت سامانه نقل و انتقالات دانشگاه جهت نیمسال اول 1400-1399

--1399 / 02 / 08  -9:9 تعداد مشاهدات :238

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 98، شنبه مورخ 98/11/12 ساعت 8 در محل پردیس خودگردان برگزار شد.

--1398 / 11 / 16  -13:32 تعداد مشاهدات :224

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات