شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   


تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام ترم تابستانی به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه نمایند.

--1401 / 04 / 05  -8:6 تعداد مشاهدات :29


--1401 / 03 / 24  -9:34 تعداد مشاهدات :32


--1401 / 01 / 21  -11:10 تعداد مشاهدات :100


--1400 / 12 / 15  -15:2 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 10 / 18  -11:44 تعداد مشاهدات :144


--1400 / 10 / 01  -9:51 تعداد مشاهدات :161


--1400 / 09 / 16  -9:52 تعداد مشاهدات :370

فرا رسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش ، بر دانشجویان با بصیرت ایران اسلامی مبارک باد

--1400 / 09 / 15  -13:47 تعداد مشاهدات :73

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات