شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1399 / 03 / 17  -14:17 تعداد مشاهدات :25

فعالیت سامانه نقل و انتقالات دانشگاه جهت نیمسال اول 1400-1399

--1399 / 02 / 08  -9:9 تعداد مشاهدات :171

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 98، شنبه مورخ 98/11/12 ساعت 8 در محل پردیس خودگردان برگزار شد.

--1398 / 11 / 16  -13:32 تعداد مشاهدات :201

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند جلسه معارفه روز شنبه مورخ 98/11/12 ساعت 8 صبح در محل پردیس خودگردان برگزار خواهد شد.ضمنا کلاس ساعت 12-10 روز شنبه نیز در محل پردیس برگزار خواهد شد.

--1398 / 11 / 06  -9:48 تعداد مشاهدات :306


--1398 / 11 / 05  -11:42 تعداد مشاهدات :281


--1398 / 10 / 22  -7:59 تعداد مشاهدات :348

به اطلاع می رساند دانشجویان جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول99-98 می بایست کارت ورود به جلسه خود را 48 ساعت قبل از شروع امتحانات از سایت پردیس تحویل نمایند.لازم به ذکر است گرفتن کارت ورود به جلسه مستلزم پرداخت شهریه نیمسال می باشد.

--1398 / 10 / 17  -12:17 تعداد مشاهدات :132

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 پردیس خودگردان

--1398 / 10 / 16  -10:7 تعداد مشاهدات :650

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات