شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
دانشجویان ورودی 92 که در آزمون پره شهریور 98شرکت نموده اند، بایستی در امتحان درس پزشکی قانونی مورخ 98/6/30شرکت نمایند.در غیر این صورت به دوره های کارورزی معرفی نخواهند شد.لازم به ذکر است سایر دانشجویان ورودی 92،طبق تاریخی که گروه مربوطه اعلام خواهد کرد بایستی در امتحان مذکور شرکت نمایند.

--1398 / 06 / 27  -14:46 تعداد مشاهدات :55


--1398 / 06 / 24  -14:38 تعداد مشاهدات :796

کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 92 ، 93 ، 94 می بایست جهت معرفی به بخش های دوره کارآموزی پرداخت شهریه خود را در اسرع وقت با پردیس خودگردان انجام دهند.

--1398 / 06 / 09  -14:54 تعداد مشاهدات :422

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک.

--1398 / 06 / 02  -13:22 تعداد مشاهدات :46

به اطلاع می رساند آزمون علوم پایه شهریور ماه 98 در روز پنج شنبه مورخ 98/6/14 ساعت 8 صبح در محل دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

--1398 / 05 / 28  -11:54 تعداد مشاهدات :108

دانشجویان ورودی بهمن ماه 92( مقطع کارآموزی) متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی می بایست تا پایان مرداد ماه 98 مبلغ 400/000/000 ریال را پرداخت نموده تا بتوانند در آزمون شرکت نمایند

--1398 / 05 / 09  -14:13 تعداد مشاهدات :245


--1398 / 05 / 09  -8:17 تعداد مشاهدات :658


--1398 / 05 / 02  -8:43 تعداد مشاهدات :644

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات