شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   


تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1401 / 03 / 24  -9:34 تعداد مشاهدات :28


--1401 / 01 / 21  -11:10 تعداد مشاهدات :95


--1400 / 12 / 15  -15:2 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 10 / 18  -11:44 تعداد مشاهدات :144


--1400 / 10 / 01  -9:51 تعداد مشاهدات :161


--1400 / 09 / 16  -9:52 تعداد مشاهدات :366

فرا رسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش ، بر دانشجویان با بصیرت ایران اسلامی مبارک باد

--1400 / 09 / 15  -13:47 تعداد مشاهدات :72


--1400 / 08 / 01  -13:53 تعداد مشاهدات :177

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات