شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
کلیه دانشجویان جهت شرکت در کلاس های آنلاین (Adobe connect) می توانند از طریق آدرس استاد درس مربوطه در کلاس ها حضور داشته باشند.

--1399 / 06 / 25  -13:48 تعداد مشاهدات :84


--1399 / 06 / 05  -9:15 تعداد مشاهدات :537


--1399 / 06 / 03  -9:43 تعداد مشاهدات :170

آزمون پیش کارورزی صبح روز پنج شنبه مورخ 99/6/20 ساعت 8 صبح و آزمون علوم پایه پزشکی بعدظهر همان روز ساعت 14 برگزار می گردد.

--1399 / 05 / 19  -8:16 تعداد مشاهدات :88


--1399 / 04 / 29  -13:5 تعداد مشاهدات :78


--1399 / 04 / 24  -10:19 تعداد مشاهدات :116

دانشجویان مقطع علوم پایه و دانشجویانی که متقاضی شرکت در آزمون علوم پایه و یا پیش کارورزی شهریور ماه 98 می باشند خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

--1399 / 04 / 22  -13:44 تعداد مشاهدات :246

برنامه زمانبندی امتحانات پایانی واحد تربیت بدنی در نیمسال دوم 99-98

--1399 / 04 / 17  -14:8 تعداد مشاهدات :71

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات