شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1400 / 01 / 16  -8:40 تعداد مشاهدات :57

آغاز طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

--1399 / 12 / 06  -11:35 تعداد مشاهدات :93


--1399 / 10 / 27  -14:20 تعداد مشاهدات :94


--1399 / 10 / 08  -10:18 تعداد مشاهدات :350


--1399 / 09 / 24  -10:19 تعداد مشاهدات :99

سامانه نقل و انتقال و مهمانی مجددا فعال گردید.

--1399 / 09 / 24  -10:9 تعداد مشاهدات :91


--1399 / 09 / 16  -13:44 تعداد مشاهدات :135


--1399 / 09 / 15  -9:13 تعداد مشاهدات :117

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات