دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:41:07 PM 1400 / 01 / 27
 

دومین نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری با محوریت گزارش حسابرسی سال 91 دانشگاه، روز یکشنبه مورخ 10/9/92 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1392 / 09 / 17 -13:12


دومین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.
دومین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 06 / 04 -11:46


اولین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء برگزار گردید
اولین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه در تاریخ 9/5/92 از ساعت 9 الی 11 صبح با هدف ارائه پیشنهادات ارزنده به هیئت امناء دانشگاه جهت ایجاد ظرفیتهای درآمدی جدید در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 05 / 12 -12:23


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 92 برگزار شد
اولین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری با محوریت بررسی گزارش عملکرد سال 91 دانشگاه و جداول بودجه تفصیلی روز چهارشنبه مورخ 1/3/92 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1392 / 03 / 16 -12:34

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
صفحه 5 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 44