دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:30:35 PM 1400 / 01 / 27
 

دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94 برگزار گردید.
چهل و دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی سال 93 دانشگاه در بعد از ظهرروز چهار شنبه 28/ 5/ 94 در تهران برگزار گردید

تاریخ : 1394 / 06 / 02 -11:12


اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94 برگزار شد.
چهل و یکمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت بررسی بودجه تفصیلی سال جاری دانشگاه روز یکشنبه 23/ 1/ 94 در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

تاریخ : 1394 / 01 / 24 -14:4


دومین جلسه هیأت امناء دانشگا ه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار گردید.
چهلمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش حسابرس سال 92 دانشگاه ، روز یکشنبه 10/ 12/ 93 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1393 / 12 / 11 -13:51


برگزاری جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا
جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا در مورخ 7/10/93 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 10 / 10 -11:29


اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار شد
سی و نهمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 با محوریت گزارش عملکرد سال 92 و بودجه تفضیلی دانشگاه روز دوشنبه 29/2/93 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 02 / 30 -11:39


بودجه تفضیلی(جدید)

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:49


فرم جدید گزارش عملکرد دانشگاه

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:43


اعتبارات بخش سلامت در سال 1393

تاریخ : 1393 / 01 / 23 -12:39


چهارمین جلسه کمیته منابع مالی هیئت امنا دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 12 / 19 -12:5


سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.
سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امنا دانشگاه در تاریخ 92/10/24 تشکیل گردید.

تاریخ : 1392 / 11 / 07 -11:55

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
صفحه 4 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 44