دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:27:19 PM 1400 / 01 / 27
 

معاونت ها

  معاونت آموزشی دانشگاه

  معاونت بهداشتی دانشگاه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

  معاونت غذا و دارو دانشگاه

معاونت درمان 

واحد پرستاری

واحد مامایی

حاکمیت بالینی

واحد کنترل عفونت

دانشکده ها :

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان ها:

بیمارستان کارگرنژاد

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان متینی

بیمارستان نقوی

 

نکات آموزشی ویژه بیماران

بیمارستان کارگرنژاد
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی
بازآموزی چشم، گوش و حلق و بینی
اعمال جراحی تخصصی چشم، گوش و حلق و بینی

غذا و دارو

توصیه های دارویی
توصیه های غذایی
مواد اعتیادآور
 

سایر مطالب آموزشی :

مرکز تحقیقات پرستاری تروما ( کلیپ ها و فیلم های آموزشی)

فیلم های آموزشی سلامت

چند رسانه ای در خصوص قلب سالم

فن آوری اطلاعات