دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:44:15 AM 1402 / 07 / 03
 

 

دانشکده علوم پزشکی کاشان ( از سال 65 لغایت 72) :

  روسا :

 دکترعلی عبداللهی به مدت 1 سال
 دکتر سعید نمکی به مدت 4 سال
 دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی به مدت 9 ماه
 دکتر سید محمود سیدی به مدت 1 سال

 معاونین :

 معاونت پشتیبانی: اصغر لقمان به مدت 7 سال
 معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی:
 دکتر حسین خدمت به مدت 1 سال
 دکتر فرید ابوالحسنی به مدت 2 سال
 دکتر محمود عمرانی فر به مدت 3 سال
 دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی به مدت 6 ماه
 دکتر سید محمود سیدی به مدت 9 ماه
 دکتر احمد خورشیدی به مدت 5/1 سال

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( از سال 72 تاکنون) :

 روسا :

 دکتر سید محمود سیدی به مدت 9 ماه 
 دکتر محمد زارع به مدت 11 سال و 6 ماه
 دکتر صمد نوری زاد به مدت 5/2 سال
 دکتر محمد رضا نیکبخت  ( از مردادماه 1387 الی دی ماه 1389  )
 دکتر محمد حسین اعرابی ( رئیس دانشگاه )

 معاونین :

 معاونت آموزشی:

 دکتر احمد خورشیدی به مدت 9 ماه 
 دکتر محمدرضا جعفری نسب به مدت 1 سال
 دکتر مرتضی آبدار اصفهانی به مدت 5/1 سال
 دکتر سیدفخرالدین صدر به مدت 2 سال و 8 ماه 
 دکتر اسماعیل فخاریان به مدت 6 سال 
 دکتر محمود سلامی به مدت 8 سال
 دکتر رضا رزاقی از مهرماه سال 92 تاکنون ( ادامه دارد )
 
 معاونت بهداشتی:
 
 دکتر حسن الماسی به مدت 1 سال و 10 ماه
 دکتر حسن افضلی به مدت 3 سال
 دکتر عباس تقوی اردکانی به مدت 4 سال
 دکتر رضا رزاقی به مدت 2 سال و 6 ماه 
 دکتر علی فخری ( به مدت 5/2 سال )
 دکتر حسن افضلی ( از مهرماه 1387 لغایت آبان ماه 89)
 دکتر حسن الماسی ( از آبان ماه  1389 لغایت اسفند ماه 1390 )
 دکتر سید علیرضا مروجی ( از اسفند ماه 1390 و ادامه دارد)

 معاونت توسعه مدیریت و منابع:

 اصغر لقمان به مدت 5 سال
 دکتر حسن افضلی به مدت 10 ماه
 دکتر احمد یگانه مقدم به مدت 3 سال
 دکتر حسن حسنی به مدت 3 سال
 دکتر داورخواه ربانی به مدت 15 ماه
 دکتر حسین نیکزاد به مدت 4 سال
 دکتر مهرداد فرزندی پور ( از مردادماه سال 90 و ادامه دارد)

 معاونت پژوهشی:

 دکتر عباس صمدی به مدت 1 سال
 دکتر حسین نیکزاد به مدت 1 سال
 دکتر امیرحسین فقیهی به مدت 5/1 سال
 دکتر نادر ممتازمنش به مدت 8 سال
 دکتر حسین نیکزاد به مدت 16 ماه
 دکتر غلامعلی حمیدی (ادامه دارد)
 
 معاونت دانشجویی، فرهنگی:
 
 دکتر سیدعلی مسعود به مدت 7 سال
 دکتر محمدرضا فاضل به مدت 4 سال و 2 ماه
 دکتر محمد حسین اعرابی 
 دکتر سید علیرضا مروجی ( به مدت یکسال و سه ماه)
 دکتر طاهره مازوچی ( از اردیبهشت 89 و ادامه دارد )

 معاونت درمان و دارو:

 دکتر علی هنرپیشه به مدت 5/2 سال
 دکتر حسین بوجاری به مدت 4 سال
 دکتر ابراهیم کوچکی به مدت 5 سال 
 دکتر سیدعلیرضا عبادی ( به مدت 5/2 سال )
 دکتر عباس ارج ( از مهرماه 1387 لغایت بهمن ماه 1390 )                                
دکتر داوود خیرخواه ( از بهمن 90 و ادامه دارد )

 معاونت غذا و دارو:

 آقای محسن تقی زاده  به مدت 3 سال
 دکتر احمد خورشیدی ( ادامه دارد)