دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:59:13 AM 1400 / 01 / 22
 

شهر برزک کاشان

وضعیت جغرافیایی برزک

شهر برزک با جمعیتی بالغ بر 5000 نفر در جنوب غربی کاشان دریک منطقه کوهستانی در دامنه کوههای کرکس در فاصله حدودا 45کیلومتری کاشان و60کیلومتری میمه و55 کیلومتری دلیجان و در مسیر جاده ای قرار دارد که از یک طرف بهجاده اصفهان – تهران واز سمت دیگر به اتوبان کاشان- قم ختم می شود. همچنین این شهراز شمال به روستاهای ازوا، ویدوچ و ویدجا واز غرب به روستاهای ورکان، آرنجن، پنداس،تجره آزران واز سمت شرق به سادیان، مرق و نابر محدود می باشد.

وجود سازه ای آهکی در اطراف به ویژه در بخش جنوبی منجر به تقویتآبهای زیرزمینی منطقه گردیده است. ارتفاع از سطح دریا 1600تا 3588 متر می رسد. چهارکوه برزک را چون نگین زمردین در بر گرفته است که از جنوب کوه کمر بمبر از غرب کوهشید، از شرق کوه کارگ واز شمال کوه کمر آله.

طول جغرافیایی برزک 51 13 51 و عرض جغرافیایی 29 47 23 می باشد.

 

وضعیت و ساختار شهری برزک

برزک دارای هفت محله می باشد که عبارتند از:

  • محله امام خمینی (سر گاول)
  • محله درب مسجد جامع
  • محله شهید رجائی (سر دل)
  • محله مصلی
  • محله درب زیارت
  • محلهکارگاه
  • محله باغستان

دره برزک از سمت شمال غریب به سمت جنوب شرقی ادامه دارد و درانتها به دو دره اصلی به نامهای گلو آب و بیداک منتهی می شود. طول قسمت آباد دره بهبیش از 12کیلومتر می رسد لذا گسترش آن به صورت طولی بوده و وجود چشمه سارهای متعددکه دبی آن قابل توجه است گسترش باغهای میوه در طول دره برزک کوجب گشته و آن را بهباغ شهری زیبا تبدیل کرده است که همچون نگینی سبز در منطقه خودنمایی می کند.

 صنایع برزک

از جمله صنایع موجود در منطقه صنعت گلابگیری است که به دو صورتسنتی و صنعتی دیده می شود.

تعداد 95 کارگاه سنتی گلابگیری در شهر وجود دارد که مجموعا با500 دیگ گلابگیری یکی از بزرگترین مراکز تولید گلاب سنتی را در خود جای داده است. از تعداد کارخانه های صنعتی می توان به6 کارخانه گلابگیری در منطقه اشاره کرد. لازمبه توضیح است که یکی از بزرگترین واحدهای گلابگیری صنعتی کشور در حال حاضر در برزکمشغول به فعالیت می باشد که در این کارخانه ها علاوه بر تولید گلاب انواع عرقیاتگیاهی به وسیله تمام اتوماتیک و تقطیر، پاستوریزه و بسته بندی انجام می گیرد.

از دیگر صنعت موجود در شهر صنعت قالی بافی است که در حال حاضردر این منطقه حدود 850 کارگاه قالی بافی خانگی موجود می باشد.