دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:23:43 AM 1400 / 01 / 22
 

اعیاد مذهبی در کاشان

  عید غدیر

 شهر کاشان به روایت تاریخ و تاریخ نویسان از آن جمله شهرهایمتعصب و وفادار به تشیع علوی است که زبانزد خاص و عام است و حتی در فرهنگ عامه مردماین تعصب به ولایت و نفرت از دشمنان اهلبیت را می توان به وضوح دید.
عید غدیربعد ازعید باستانی نوروز مهمترین و با ارزش ترین عید در نزد مردم کاشان است. شور وحال وصف ناپذیری که در این عید وجود دارد در اعیاد دیگر همچون فطر و قربان دیده نمیشود و دلیل آن همانطور که بیان شد به خاطر عشق و علاقه ای است که مردم این شهر بهمولا علی بن ابیطالب(ع) دارند.

در عید سعید غدیر خم رسم بر آن است که صبح روزعید به دیدار و دست بوسی سادات و ذریه امیرالمومنین(ع) می روند و با مصافحه کردن وگفتن این عبارت درحالت ملاقات «الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولایةامیرالمومنین والائمه علیم السلام» ادای احترام به سادات می نمایند و سادات نیز ضمنپذیرائی با شربت و شیرینی و اهداء هدیه ای به رسم یاد بود از مهمانان قدردانی مینمایند.

در این روز مردم بهترین و زیباترین لباسهای خود را می پوشند، خود رامعطر به بهترین عطرها می نمایند و با چهره ای خندان و شادمان به خواهران و برادرانایمانی خود تبریک می گویند. در این روز افراد بسیاری روزه می گیرند و به مومنین قرضو اطعام می دهند.

مردم اعتقاد دارند پولی که به عنوان هدیه از سادات گرفته اندنباید خرج نمایند بلکه به عنوان تبرک و برکت در نزد خود نگهداری کنند.

در شبعید غدیر در مساجد و حسینیه ها مراسم جشن و سرور و مولودیه خوانی برپاست. همچنین درمنازل سادات و علما نیز مداحان و شاعران در وصف مولا علی(ع) و غدیرخم مولودیه خوانیمی نمایند.

سادات نیز چند روز مانده به عید غدیر خم اقدام به خانه تکانی وگردگیری منازل خود می کنند و خود را آماده پذیرایی از شیفتگان ولایت علوی مینمایند.

  عید قربان

 از اعیاد بزرگ اسلامی عید قربان است که در این روز مومنین نمازعید را می خوانند. در کاشان علاوه بر برپائی نماز عید قربان رسمی ست که در هیچ شهردیگری وجود ندارد و آن هم سنت شترکشی است. هر چند که با جلوگیری نیروی انتظامی اینسنت رو به فراموشی است اما هنوز این رسم برگزار می شود هرچند به صورت محدود و بااخذ مجوز. سابقاً که این رسم عمومیت داشت مراسم به اینگونه بود که هر محله ای برایخود شتری تهیه می کرد و با زدن گل و پرچم به شتر در درب منازل برای شتر قربانی وجهیا هدیه ای می گرفتند و در روز عید قربان شتر را با مراسم خاصی که با علم و کتل وشیپور و موزیک همراه بود حرکت می دادند و در محلی که از قبل تعیین شده بود دعا میخواندند سپس شتر را نهر (می کشتند) می کردند و گوشت شتر قربانی را به اهل محل ومستمندان و همچنین به نیت تبرک بین همگان توزیع می کردند.