دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:38:23 PM 1400 / 01 / 21
 

موقعیت ارتباطی کاشان

کاشان به علت واقع بودن بر سر راههای تجارتی و ارتباطی درتمامی ادوار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
زمانی در کنار جاده ابریشم واقع بوده و در رونق و آبادانی شهر سهم بسزایی داشته است و در حال حاضر نیز بر سرشاهراه ارتباطی بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به شهرهای جنوبی کشور ارتباط میدهد. این شاهراه کاشان را از طرفی به قم و تهران و از طرفی دیگر به شهرهای جنوبی کشور همچون نائین، یزد، کرمان، بندرعباس و ... مربوط می سازد. خصوصا جدیدا با تکمیل اتوبان قم ـ اصفهان این ارتباط سهل الوصول تر شده است. و همچنین کاشان با قرار گیری در مسیر راه آهن تهران ـ اصفهان، تهران ـ یزد و کرمان توسعه و گسترش اقتصادی و رشدافزون تری را پیدا کرده است.

طبق نقشه جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشورشهرستان کاشان دارای چهاربخش است.

نیاسر،قمصر،برزک،مرکزی و حومه

بر اساس تقسیم بندی فوق در مجموع 84 ده آباد در شهرستان کاشان وجود دارد. اما بسیاری از دهات دیگر نیز دیده می شود که به علل مختلف (نبودن آب و ...) خالی ازسکنه و متروکه شده اند بطور کلی 110 تا 130 روستا در اطراف این شهرستان وجود دارد.