دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:41:53 AM 1400 / 01 / 22
 

قابل توجه ثبت نام کنندگان محترم:

علاوه بر ثبت نام در پورتال دانشگاه، حتماً در سامانه کشوری برنامه پزشک خانواده نیز ثبت نام نمایید.

 

 

توجه: اسامی به طور مرتب بروزرسانی خواهد شد

 

 

 

لیست سوالات متداول ( ضمن مشاهده سوالات و پاسخ های مربوطه، می توانید سوالات خود را پرسیده و جواب دریافت نمایید)

 

اخبار مرتبط:

 

تعداد ثبت نام کنندگان تاکنون:

 • پزشکان عمومی: 255 نفر
 • پزشکان متخصص: 139 نفر
 • پرستار: 185 نفر ( 136 نفر زن، 49 نفر مرد )
 • ماما: 115 نفر
 • سایر رشته های مرتبط با پرستاری و مامایی: 8 نفر

مراکز پاراکلینیکی

 • داروخانه: 9 داروخانه
 • آزمایشگاه تشخیص طبی: 18 آزمایشگاه
 • مشاوره روان: 3 مرکز
 • تغذیه: 1 مرکز
 • مرکز خدمات پرستاری: 1 مرکز
 • رادیولوژی: 3 مرکز
 • بینایی سنجی: 3 مرکز
 • شنوایی سنجی: 1 مرکز
 • گفتار درمانی: 3 مرکز
 • کار درمانی: 1 مرکز
 • فیزیوتراپی: 2 مرکز

تعداد بازدیدکنندگان از این صفحه: 16167 بازدید