دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:05:45 AM 1400 / 07 / 30
 


فرم تحویل قطعه معیوب به مرکز IT

کارشناس محترم  IT دانشگاه

باطلاع می رساند:

1- قبل از درخواست تحویل قطعه، حتما نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایید، در غیر اینصورت قطعه درخواستی تحویل داده نخواهد شد.

2- تحویل قطعه جدید منوط به ارائه قطعه معیوب خواهد بود

3- اطلاعات درخواستی را به طور کامل و صحیح وارد نمایید. در صورتی که فرم مربوطه ناقص باشد، قطعه درخواستی تحویل داده نخواهد شد.

4- مسئولیت اطلاعات وارد شده بر عهده شخص شما خواهد بود.

5- بر اساس مصوبه کمیته راهبردی فن آوری اطلاعات دانشگاه انجام تعمیرات و نصب قطعات سخت افزاری فقط بر روی رایانه های دارای برچسب اموالی دانشگاه صورت می گیرد.


  آدرس پست الکترونیکی :
    واحد درخواست کننده :
  در صورت انتخاب گزینه سایر، نام واحد :
  واحد اداری مربوطه :
    نوع قطعه :
  در صورت انتخاب گزینه سایر، نوع قطعه :
    تعداد قطعه درخواستی :
  مشخصات قطعه معیوب :
    قطعه گارانتی دارد :
  شماره اموال رایانه :
  شماره سریال رایانه :
  نام کاربر :
  محل استقرار :
  تاریخ درخواست :
  نام تحویل گیرنده :
  نظر کارشناس IT واحد مربوطه :
    کارشناس IT واحد مربوطه :
نظر کارشناس سخت افزار مرکز IT

این قسمت توسط کارشناس سخت افزار مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه تکمیل می گردد.

 

   
کد امنیتی :