دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:16:48 AM 1402 / 03 / 20
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر سیدامیرحسن متینی 

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 526

55541112

medicine@kaums.ac.ir
matini-ah@kaums.ac.ir

دکتر مجید حسن زاده

معاون اداری و مالی دانشکده

-

5-55540021 داخلی 526

55541112

hassanzadeh_majid@kaums.ac.ir

دکتر عباس ارج معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی   5-55540021 داخلی 526 55541112 arj_a@kaums.ac.ir

دکتر احمد خورشیدی 

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

-

5-55540021 داخلی 469

55541112

khorshidi_a@kaums.ac.ir

 

دکتر مجید حسن زاده

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دنشکده

-

5-55540021 داخلی 521

55541112

hassanzadeh_majid@kaums.ac.ir

 مدیران گروههای آمورشی دانشکده پزشکی

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر طاهره خامه چیان

مدیر گروه آموزشی آسیب و بافت شناسی

-

5-55540021 داخلی 513

55541112

khamehchian_t@kaums.ac.ir

دکتر محسن اربابی

مدیر گروه آموزشی انگل و فارچ شناسی

-

5-55540021 داخلی 505

55541112

arbabi@kaums.ac.ir

دکتر فرشته بهمنی 

مدیر گروه آموزشی بیوشیمی بالینی

-

5-55540021
داخلی 517 - 526

55541112

 

دکتر محسن تقی زاده

مدیر گروه آموزشی تغذیه

-

5-55540021
داخلی 516

55541112

taghizadeh_m@kaums.ac.ir

محمود اطهری زاده

مدیر گروه آموزشی زبان و دروس عمومی

-

5-55540021 داخلی 468

55541112

athari@kaums.ac.ir

دکتر حسن حسنی بافرانی

مدیر گروه آموزشی علوم تشریح

-

5-55540021 داخلی 543

55541112

hhassani@kaums.ac.ir

دکتر اعظم مصداقی نیا

مدیر گروه آموزشی فارماکولوژی

-

5-55540021داخلی 514

55541112

mesdaghinia-a@kaums.ac.ir

 

حجت­ الاسلام و المسلمین شاه فضل

مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

5578008

5-55540021 داخلی 483

55541112

ha_yousofi@kaums.ac.ir

دکتر رضوان منیری

مدیر گروه آموزشی میکروب و ایمنی شناسی

-

5-55540021 داخلی 539

55541112

microbiology@kaums.ac.ir
moniri@kaums.ac.ir

دکتر اژدر حیدری

مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی

-

5-55540021
داخلی 551-515

55541112

phypha@kaums.ac.ir
heydariazh@kaums.ac.ir

دکتر مجتبی صحت

مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

-

5-55540021 داخلی 540

55541112

mojtaba.sehat@kaums.ac.ir

دکتر داوود خیرخواه

مدیر گروه آموزشی اطفال

-

55540026 داخلی 554

55548900

kheirkhah_d@kaums.ac.ir

دکتر محمدرضا فاضل

مدیر گروه آموزشی بیهوشی

-

55540026 داخلی 555

55548900

fazel_mr@kaums.ac.ir

دکتر حسین غنی 

مدیر گروه آموزشی جراحی عمومی

-

55540026 داخلی 555

55548900

ghani_h@kaums.ac.ir

دکتر غلامرضا خسروی  مدیر گروه آموزشی جراحی تخصصی -

55540026 داخلی 555

55548900 khosravi_gh@kaums.ac.ir

دکتر داوود آقادوست

مدیر گروه آموزشی چشم پزشکی

-

55342020 داخلی 220

55342025

aghadoost_d@kaums.ac.ir

دکتر احمد یگانه مقدم

مدیر گروه آموزشی گوش، حلق ، بینی

-

55342020 داخلی 220

55342025

yeganehmoghadam_a@kaums.ac.ir

دکتر زهرا چیت سازیان

مدیر گروه آموزشی داخلی

-

55540026 داخلی 556

55548900

chitsazian_za@kaums.ac.ir

دکتر یاسر حمیدیان

مدیر گروه آموزشی رادیولوژی

-

55540026 داخلی 240

55548900

yaserhamidian@kaums.ac.ir

دکتر افشین احمدوند

مدیر گروه آموزشی روانپزشکی

-

5-55443022
داخلی 151

55548900

ahmadvand_a@kaums.ac.ir

دکتر زهرا واحدی پور فرد

مدیر گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان

-

  55460180 داخلی 485

55548900

samimi_m@kaums.ac.ir

دکتر رضا رزاقی  

مدیر گروه آموزشی بیماریهای عفونی

-

55540026داخلی 369

55548900

razzaghi_r@kaums.ac.ir

دکتر حسن رجبی مقدم 

مدیر گروه آموزشی بیماری های قلب و عروق

-

55540026 داخلی 554

55548900

raigan_f@kaums.ac.ir

دکتر سید علی مسعود مدیر گروه آموزشی مغز و اعصاب -

55540026 داخلی 282

55548900 masoud_a@kaums.ac.ir

دکتر محمد رضا معیری مدیر گروه آموزشی پوست - 55540026 - داخلی 556 55548900 moaiyeri_mr@kaums.ac.ir

دکتر راضیه اقتصادی  مدیر گروه آموزشی طب اورژانس - 55540026 55548900  

دکتر اسماعیل فخاریان مدیر گروه آموزشی جراحی تخصصی مغز و اعصاب  - 55540026 55548900 fakharian_e@kaums.ac.ir

دکتر عبدالله امیدی مدیر گروه آموزرشی روانشناسی بالینی - 55540021 داخلی 711 55541122 omidi_a@kaums.ac.ir
دکتر الهه میانه ساز  مدیر گروه طب فیزیکی - 55540026   mianehsaz-e@kaums.ac.ir