دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:32:56 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محسن تقی زاده

معاون غذا و دارو دانشگاه

55473025-6

_

55472939

FDA-Ad@kaums.ac.ir
taghizadeh_m@kaums.ac.ir

دکتر مسعود نساج

سرپرست امور عمومی

55473025-6

_

55472939

_

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی

مسئول واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

55473025-6

 

 

_

55472939

khayat_ho@kaums.ac.ir

دکتر رضا شرافتی

مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

55473025-6

_

55472939

FDA-Fhco@kaums.ac.ir

دکتر غلامرضا نمازی 

مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

55473025-6

 

_

55472939

_

دکتر علیرضا عابد مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه

55473025-6

  55472939  

حسین گیوه چین مسوول امور اداری

55473025-6

_

55472939