دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:02:54 PM 1402 / 01 / 02
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکترعلی فخری نوش آبادی

معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

55589351

 3460-3461

55589366

 

دکتر اشرف مظاهری

مدیر امور دانشجویی

55589351

3460-3461

55589366

 

محمد جهاندار ملک آبادی

مدیر امور فرهنگی

55589351

3464 -3592

55589366

 

عباسعلی مرشدی 

سرپرست اداره تربیت بدنی

55589166

3282

55589366

 

حسین بیغم

سرپرست اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان

55589029

3378

55589366

_

ابوالفضل رعیت

سرپرست اداره تغذیه

55589087

3510

55589366

_

علیرضا مکاری مسئول اداره رفاه دانشجویان 55589199

5547

55589366