دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:35:57 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر عباس تقوی اردکانی 

معاون آموزشی دانشگاه

55578010

5-55540021 داخلی 3279 

55578010

education@kaums.ac.ir  
taghavi_a@kaums.ac.ir

سید محسن میری رئیس دفتر معاونت آموزشی  55578010 5-55540021 داخلی 3279 55578010 edu@kaums.ac.ir

دکتر مسعود مطلبی کاشانی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

55578007

5-55540021 داخلی 3275

55578007

motallebi_m@kaums.ac.ir

دکتر امیرحسن متینی 

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش

55621070

5-55540021 داخلی 3262

55621070

matini-ah@kaums.ac.ir

دکتر سید رامین مدنی

دبیر شورای آموزش مداوم

55578009

5-55540021 داخلی 3263

55578009

cme@kaums.ac.ir

دکتر احسان نبوتی

سرپرست مرکز امور هیأت علمی دانشگاه

55578010

5-55540021 داخلی 3273

55578010

nabovati@kaums.ac.ir