دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:17:59 AM 1402 / 03 / 20
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر ابراهیم کوچکی 

رئیس دانشگاه

55443026
55546030

5-55443022
داخلی 225

55546112

presidentoffice@kaums.ac.ir
koochaki@kaums.ac.ir

دکتر محمد حسین زیلوچی مدیر حوزه ریاست دانشگاه 

55443026
55546030

5-55443022
داخلی 225

55546112

 
مرتضی نادی مسئول دفتر رئیس دانشگاه  55443026
55546030
5-55443022
داخلی 225
55546112 mnadi@kaums.ac.ir
 

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شاه فضل

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

55621003

5-55540021 داخلی 557

55540066

nahad@kaums.ac.ir

دکتر طاهره مازوچی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

55541070

5-55540021  داخلی 460

5579028

mazoochi_t@kaums.ac.ir

محمد حسین زیلوچی

مشاور امور بین الملل رئیس دانشگاه

55443026
55546030

5-55443022
داخلی 225
55546112 ziloochi_mh@kaums.ac.ir

مرتضی نادی 

مدیر مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

55546878

5-55540021 داخلی 489

55575057
55546878

ITSM@kaums.ac.ir
mnadi@kaums.ac.ir

زهرا سادات خادم

مدیر هسته گزینش دانشگاه

55546200

5-55443022 داخلی 253

55455559

 s.kashan@behdasht.gov.ir

رضا کردی 

سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه

55471211

5-55443022 داخلی 228

55464950

 

علی اکبر صالحی 

مدیر حراست دانشگاه

55451312

5-55443022 داخلی 234

55451312

 

محمد خبازی  

رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه

55463357

5-55443022 داخلی 230

55464950

khabbazi_mo@kaums.ac.ir

مصطفی جوادی مقدم 

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

55441818
55450999

5-55443022 داخلی 290

55464950

pr@kaums.ac.ir

محمد حسین زیلوچی

سرپرست دبیرخانه هیات امناء دانشگاه

55446699

5-55443022 داخلی 229

55464950

 

  

دکتر محمد افشار

مسئول بسیج جامعه پزشکی

_

5-55540021  داخلی 491

_

basij@kaums.ac.ir
afshar_m@kaums.ac.ir

هادی نیکخواه

مشاور رئیس و مسئول هماهنگی امور ایثارگران

55443025
55446699

5-55443022 داخلی 229

55546112

isargaran@kaums.ac.ir