ورود
   5:48:53 AM   1399 / 12 / 14      

به دفتــر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

 

مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 دکتر طاهره مازوچی، دکتری تخصصی بافت شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه، استاد  

 

 
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
 • رشته تخصصی: بافت شناسی
 • عضو هیات علمی دانشگاه
 • مرتبه علمی : استاد


فعالیت‌های اجرایی:

 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه
 • مسئول دفتر نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
 • عضو و دبیر شورای پژوهشی دانشگاه
 • مشاور امور بانوان
 • معاون دانشجویی، فرهنگی

فعالیت‌های علمی:

 • چاپ 17 مقاله در مجلات انگلیسی
 • چاپ 19 مقاله در مجلات فارسی
 • ارائه 4 مقاله در کنگره خارجی
 • ارائه 9 مقاله در کنگره داخلی