دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:02:32 PM 1400 / 01 / 21
 
با حکم وزیر بهداشت:
اعضای هیات اجرایی هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شدند
طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعضای اجرایی هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شدند

تاریخ : 1391 / 03 / 06 -13:56


انتصاب در واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت متبوع
طی حکمی از سوی معاون بهداشت و رئیس واحد بیماری‌های غیرواگیر، خانم دکتر سموات به سمت مسول طراحی، اجرا و نظارت مداخلات فعالیت بدنی در حوزه درون و برون بخشی منصوب شد.

تاریخ : 1390 / 05 / 27 -9:28

با حکم وزیر بهداشت صورت گرفت؛
انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز منصوب شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 02 -15:4


انتصاب معاون وزیر و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمدحسین آیتی به عنوان معاون وزیر و رییس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی منصوب شد...

تاریخ : 1390 / 07 / 30 -10:55

با حکم وزیر بهداشت؛
دبیر جشنواره خدمات الکترونیک سلامت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسین ریاضی به عنوان دبیر جشنواره خدمات الکترونیک سلامت منصوب شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 02 -15:8

RSS انتصابات حوزه وزارت
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  
صفحه 1 از 8   تعداد اخبار اين گروه خبري: 37