ورود
   7:09:21 AM   1399 / 12 / 14      

به دفتــر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

 

دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اهداف:
 

  • ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی و کارمندان زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی
  • گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها
  • همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
  • تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان
  • توسعه سلامت خانواده و زنان
  • اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای بانوان شاغل با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی 
  • توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده
  • مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح کارایی و دانش عمومی بانوان