EN |    
    ورود
 
 

 کارشناس اتوماسیون اداری:  محمد جواد فتح قریب

 شرح وظایف

 آموزش کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 نگهداری و مونیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
 رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید
 مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 پیگیری وانجام سایر امور محوله

 تماس با واحد اتوماسیون اداری:
 تلفن: 5- 5550021 ( 0361) داخلی 578
 دورنگار: 5575057 ( 0361)
 پست الکترونیکی: gharib@kaums.ac.ir‌