دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:33:44 AM 1402 / 03 / 20
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1678 دانلود: 774

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 نظرات: 16 نمایش: 2628 دانلود: 1182

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 نظرات: 7 نمایش: 3135 دانلود: 1843

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1881 دانلود: 732

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1881 دانلود: 692

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 نظرات: 24 نمایش: 2999 دانلود: 1529

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 نظرات: 50 نمایش: 10097 دانلود: 10115

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1881 دانلود: 779

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 2012 دانلود: 658

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 3203 دانلود: 10409

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 2384 دانلود: 1283

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 2447 دانلود: 1173

...