دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:21:41 PM 1401 / 02 / 26
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1507 دانلود: 711

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 نظرات: 15 نمایش: 2249 دانلود: 1116

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 نظرات: 7 نمایش: 3004 دانلود: 1784

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1760 دانلود: 683

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1750 دانلود: 645

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 23 نمایش: 2850 دانلود: 1460

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 نظرات: 42 نمایش: 9366 دانلود: 9526

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1742 دانلود: 640

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1896 دانلود: 612

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 3090 دانلود: 9537

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 2256 دانلود: 1216

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 2289 دانلود: 1098

...