ورود
   11:43:36 AM   1401 / 04 / 04      

حضرت زهرا (س) : کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد .  بحار الانوار ، ج 70 ، ص 249
 

 

 

 
 

 

--1398 / 07 / 08  -12:35 تعداد مشاهدات :518


--1397 / 12 / 15  -10:16 تعداد مشاهدات :787

برای همه عجیب بود که پسرم از همان زمان می دانست که شهید می شود و حتی دفنش را مشخص کرده بود!

--1397 / 12 / 04  -10:6 تعداد مشاهدات :4573

عطر شهادت به مشامم رسید

--1397 / 11 / 27  -10:2 تعداد مشاهدات :670

کوچکترین رزمنده دفاع مقدس، از نسل های سوم و چهارم انقلاب که دفاع مقدس را ندیده اند خواست درباره آن دوران تحقیق کنند و گفت: تنها چیزی که از جوانان انتظار داریم این است که حرمت دفاع مقدس و رزمنده بودن ما را نگه دارند.

--1397 / 09 / 19  -11:32 تعداد مشاهدات :1474

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولین و نمایندگان دفتر ایثار

شماره تماس

1

مصطفی گلیاسیان

مشاور رییس دانشگاه و مدیر دفتر

55446699

2

زهرا قربانعلی زاده

کارشناس دفتر

55446699

3

دکتر زهرا نخی

مسئول امور آموزشی

55420013

4

سید مجید اعتمادالحسینی

مسئول امور رفاهی و ورزشی

5420012

5

ناصر قاسمی

نماینده ستاد دانشگاه

25-55443021

6

سید محسن میری

نماینده معاونت آموزشی، پژوهشی

55578010

7

دکتر مسعود دهقانی

نماینده معاونت بهداشتی

55420019

8

دکتر محمد حسین صالحی

نماینده معاونت دانشجویی و فرهنگی

55541070

9

مجتبی آرین فرد

نماینده معاونت درمان

55444016

10

قاسم خواجه منصوری

نماینده معاونت غذا و دارو

55473026

11

محمد قنایی

نماینده دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت

55548883

12

علی صالحی

نماینده شبکه آران و بیدگل

54725903

13

دکتر محمد حسین مکی  مهدی حاجی نوروزی

نمایندگان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

55540026

14

مریم میرخباز

نماینده بیمارستان متینی

55342020

15

داوود رزاقی

نماینده بیمارستان نقوی

55451515

16

لیلا نجفی تبار

نماینده بیمارستان کارگر نژاد

55549111

17

علی فیاضی

نماینده بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

54724041-3

18

مصطفی روحانی

نماینده اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

25-55443021

19

حسین الله پرست

نماینده اداره حراست دانشگاه

55451312

20

طیبه عبدالله زاده

نماینده امور اداری - مالی دانشگاه

25-55443021

21

سید حمیدرضا خادم

نماینده اداره حقوقی دانشگاه

55471211