دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:02:19 AM 1402 / 07 / 03
 

مشاور و مدیر حوزه ریاست فرم ملاقات با ریاستتماس با دفتر

مدیر حوزه ریاست: دکتر محمد حسین زیلوچی

  • شماره تلفن دفتر: 55443026  - 031
  • شماره فاکس : 55546112 - 031

 

دریافت فرم درخواست ملاقات فرم آنلاین ملاقات با ریاست

 

تماس با دفتر ریاست دانشگاه
Map آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137
 تلفن مستقیم: 55546030- 55443026 
نمابر: 55546112
   آدرس پست الکترونیکی: presidentoffice@kaums.ac.ir