EN |    
    ورود
 
 

مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دریافت آنتی ویروس NOD32


ویژه کاربران LAN اداری


دریافت آنتی ویروس:  ( کلیه واحدهای دانشگاه )  ( 28/04/90)


ویژه کاربران ساکن در سطح شهر

 توجه: پس از دریافت نرم افزار آنتی ویروس و نصب آن بر روی سیستم، حتما باید فایلهای Update را نیز دریافت و بر اساس راهنما، آنتی ویروس را Update نمایید

ویژه کاربران سایت مسکونی

 

 نصب Windows Patch به منظور پاک نمودن ویروس Confiker