دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:04:43 PM 1400 / 01 / 27
 

 

وظایف کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  اصلاح الگوهای تشکیلاتی واحدهای بهداشتی و درمانی
  تفکیک وظایف صفی و ستادی بخش سلامت کشور
  اصلاح و ابلاغ نمودار تشکیلاتی و اهداف و وظایف
  اصلاح شرح وظایف مصوب واحدهای ستادی
 
اعضاء کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 

1

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو کمیته

2

رضا رضائی

عضو کمیته

3

زهره باغشیخی

دبیرکمیته

4

معصومه حمزه ای

عضو کمیته

5

محبوبه سعیدی مجد

عضو کمیته

 
 
  

 

  •  برنامه های اجرایی بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه:

 

  • برنامه اجرایی در سال 1392
  • برنامه اجرایی در سال 1391
  • برنامه اجرایی در سال 1390
  • برنامه اجرایی در سال 1389 
  • برنامه اجرایی  در سال 1388
 
  
  •  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  احصاء فرایندها  و مستند سازی
                    معاونت آموزشی
 
 دانلود کتاب شرح وظایف 120 پست سازمانی مدیران ، سرپرستان و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
 دانلود کتاب شرح وظایف 150 پست دانشگاه
 دانلود کتاب اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت
 
اخبار:
  • انتصاب خانم زهره باغشیخی به عنوان دبیر کمیته