دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:47:45 PM 1400 / 01 / 27
 
تماس با کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی:  81147/87137 
 تلفن : 55446699 - 031
 نمابر: 5556112
 آدرس پست الکترونیکی: kte@kaums.ac.ir