EN |    
    ورود
 
 
مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 کارشناس واحد ISP   دانشگاه: مهندس محسن تواضعی 
 
 شرح وظایف
 
  نگهداری و پشتیبانی از سایت اینترنت و ISP دانشگاه شامل نگهداری از سرورهای RAS Cache , VPN , NAT DNS , mail , Accounting SQL Server و سایر سرورهای موجود در سایت اینترنت دانشگاه
  تنظیمات و Configuration دستگاههای Router و سوئیچ و تجهیزات وایرلس و مودمهای مخابراتی موجود در سایت اینترنت در مواقع لزوم.
  تهیه پشتیبان از نرم افزارهای موجود در سایت اینترنت شامل نسخه پشتیبان از Mail Server ، تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه و سایر موارد، حداقل بصورت هفتگی
  مقابله با دستبردهای احتمالی هکرهای رایانه ای ، کنترل و مراقبت از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات دانشگاه که در سایت قرار دارد .
  ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید ، حذف یا اضافه کردن سرور های جدید یا تعویض نحوه ارتباط و اتصال به شبکه
  ارائه هرگونه آمار کارکرد شبکه ، ISP دانشگاه بنا به درخواست مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه
  مدیریت امنیت شبکه دانشگاه
  ارایه خدمات تبادل داده‌ای به اعضای دانشگاه
  کارشناسی، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز شبکه دانشگاه
  مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده اعضای واحد به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها
  کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی وب سایت دانشگاه
  پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
  کارشناسی فنی در تهیه قراردادهای شرکت های برنده مناقصه IT دانشگاه
  مذاکره با شرکت های مختلف IT جهت کارشناسی اولیه قابلیت های آنان
  نظارت و انجام تست فنی از متقاضیان همکاری با مرکز IT دانشگاه
  طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
  شرکت در سمینارها و همایش­های مرتبط با IT
  پیگیری و انجام سایر امور محوله
 

  کارشناس واحد ISP دانشگاه: مهندس علیرضا دعاخوان
 
 شرح وظایف
 
  انجام کلیه امور مربوط به نمونه سپاس ( سامانه پرونده الکترونیک سلامت )
  مدیریت امنیت شبکه دانشگاه با همکاری مسئول شبکه مرکز
  مدیریت سیستم اکانتینگ اینترنت شامل ایجاد، حذف و تغییر مشخصات اکانت های دانشگاه و مطالعه و بررسی قابلیت های سیستم موجود و پیاده سازی آنها
  مدیریت سیستم ایمیل شامل ایجاد، حذف، تغییر اکانت های ایمیل، مطالعه و بررسی قابلیت های جدید سیستم ایمیل دانشگاه و  بروزرسانی آن
  شارژ اکانت های اینترنت کاربران سایت مسکونی دانشگاه
  مدیریت IP شامل تخصیص، تغییر و حذف IP های سیستم های دانشگاه
  مطالعه، کارشناسی، ارزیابی و به روز رسانی سیستم OJS
  پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
  مذاکره با شرکت های مختلف IT جهت کارشناسی اولیه قابلیت های آنان
  نظارت و انجام تست فنی از متقاضیان همکاری با مرکز IT دانشگاه
  طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
  شرکت در سمینارها و همایش¬های مرتبط با IT
  پیگیری و انجام سایر امور محوله


 
 تماس با واحد ISP:
 تلفن: 5- 5550021 ( 0361) داخلی 577 و 578
 دورنگار: 5575057 ( 0361)
 پست الکترونیکی: tavazoee@kaums.ac.ir‌